არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები

#

ა(ა)იპ.-ის დასახელება 

თანამდებობა

სახელი/გვარი

საკონტაქტო ტელეფონი

იურიდიული მისამართი

მაილი

1.

ა(ა)იპ. სკოლამდელი
და
სკოლისგარეშე სააღმზრდელო


დაწესებულება

დირექტორი

დარეჯან ელიაძე

595 491880

უ.კაჭარავას №2

skolamdeli@mail.ru

2.

ა(ა)იპ. „აბაშის კეთილმოწყობა“

დირექტორი

ირაკლი რუხაძე

574 013474

577 443301

უ. კაჭარავას #2

abashisketilmowyoba
@yahoo.com

3.

ააიპ "აბაშის სპორტის განვითარების ცენტრი"

დირექტორი

კუცია ზაალი

577188518

კილასონიას #14

abashasporti

@yahoo.com

4.

ა(ა)იპ. „საფეხბურთო კლუბი „ზანას“

 

დირექტორი

მამუკა ქვილითაია

591 818165

უ. კაჭარავას #1

safexburtoklubizanazana
@yahoo.com

5.

ა(ა)იპ.
ხელოვნების სკოლა

დირექტორი

ბოკუჩავა ნანი

599 471309

უჩა კაჭარავას N#1

xelovnebis.skola
@mail.ru

6.

ა.ა.ი.პ აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

უფროსი

მადონა ქოიავა

595 956104

თავისუფლების #141

 

 

madonaqoiava1
@mail.ru


 

7.

ა(ა)იპ. მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის

დირექტორი

პაატა ხოშტარია

591 901384

აბაშა უჩა კაჭარავას №6

Xoshta1971
@mail.ru

8.

ა(ა)იპ. ,,საინფორმაციო მაუწყებელი_აბაშის მაცნე

დირექტორი

ვერა ჯიბლაძე

599 3801503

ტ. დარასელიას #1

abashis-macne
@mail.ru

აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები