საჯარო სკოლები
საჯარო სკოლები
 

 სულ 23 საჯარო და 1 კერძო სკოლა

3846 მოსწავლე
514 მასწავლებელი

№1 საჯარო-საშუალო სკოლა

 

 

მასწავლებელთა რაოდენობა - 46
მოსწავლეთა რაოდენობა - 597
დირექტორი - დოდო დოლიძე 577621777
მისამართი - აბაშა, ჯორჯიკიას ქ. №10
ტელეფონი-0(412)91775;
ელ.მისამართი- abasha1skola@gmail.com


  №2 საჯაროსაშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 29
მოსწავლეთა რაოდენობა - 254
დირექტორი - ჯილდა ცომაია 591818300
მისამართი - აბაშა, უჩა კაჭარავას ქ.№3
ტელეფონი - 8(412)291715
ელ.მისამართი-abashaskola2@gmail.com


ქ. აბაშის, ნოღოხაშის საჯარო-საბაზო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა- 16
მოსწავლეთა რაოდენობა -59
დირექტორი - მერაბ მიგინეიშვილი 577172268
მისამართი - აბაშა, შუბლაძის ქ. 23


ქ.აბაშის კვათანის საჯარო-საბაზო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 13
მოსწავლეთა რაოდენობა -30
დირექტორი - ლიანა საკანდელიძე 591 818312
მისამართი - აბაშა, აკაკი ქ. №87


სოფ. სამიქაოს საჯარო-საშუალო სკოლა

 მასწავლებელთა რაოდენობა - 20
მოსწავლეთა რაოდენობა - 103
დირექტორი - მარინა მიქაძე  599 426585; 591818139
მისამართი - აბაშა, სოფ.სამიქაო


სოფ. მაიდნის საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 21
მოსწავლეთა რაოდენობა -90
დირექტორი - გია ბიძიშვილი  591818314;  599857847
მისამართი - აბაშა, სოფ.მაიდანი
ტელეფონი- 790254009


სოფ. ქოლობნის საჯარო-საშუალო სკოლა

 მასწავლებელთა რაოდენობა - 24
მოსწავლეთა რაოდენობა -120
დირექტორი - მერი ვაჩეიშვილი  591059516
მისამართი - აბაშა, სოფ.ქოლობანი


სოფ. სეფიეთის საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 22
მოსწავლეთა რაოდენობა -143
დირექტორი - პაატა რურუა 591818363
მისამართი - აბაშა, სოფ. სეფიეთი


სოფ. ძველი აბაშის საჯარო-საშუალო სკოლა

 მასწავლებელთა რაოდენობა - 20
მოსწავლეთა რაოდენობა -78
დირექტორი - რევაზი კორძახია 577188575
მისამართი - აბაშა, სოფ. ძველი აბაშა


სოფ. ზანათის საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 26
მოსწავლეთა რაოდენობა -149
დირექტორი - მანანა თედიაშვილი 577974125; 577 623434
მისამართი - აბაშა, სოფ. ზანათი
ტელეფონი- 790254022


სოფ.სუჯუნის საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 23
მოსწავლეთა რაოდენობა - 137
დირექტორი - გოჩა პატარაია 577621974
მისამართი - აბაშა, სოფ. სუჯუნა
ტელეფონი- 790254019


სოფ.ეწერის საჯარო-საბაზო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 13
მოსწავლეთა რაოდენობა -74
დირექტორი - მაყვალა სეგია 599642432
მისამართი - აბაშა, სოფ.ეწერი
ტელეფონი- 790254003


სოფ.პირველი მაისის საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 23
მოსწავლეთა რაოდენობა -159
დირექტორი - რიტა გოგიშვილი 591818308
მისამართი - აბაშა, სოფ.პირველი მაისი


სოფ. გაუწყინარის საჯარო-საბაზო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 18
მოსწავლეთა რაოდენობა - 54
დირექტორი - ნინო მეგენეიშვილი  577 621818
მისამართი - აბაშა, სოფ.გაუწყინარი
ტელეფონი- 790254005


სოფ. ტყვირის საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 21
მოსწავლეთა რაოდენობა - 127
დირექტორი - გია მიგინეიშვილი  591818343
მისამართი - აბაშა, ტყვირი


 

სოფ. მარნის საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 21
მოსწავლეთა რაოდენობა -154
დირექტორი - ზაზა პიტავა 591818322;  558149127
მისამართი - აბაშა, სოფ.მარანი


სოფ. ონტოფოს საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 20
მოსწავლეთა რაოდენობა -88
დირექტორი - სვეტა მემიშიში  577974150
მისამართი - აბაშა, სოფ.ონტოფო


სოფ. ნაესაკოვოს საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 21
მოსწავლეთა რაოდენობა -102
დირექტორი - თამაზ კუპრეიშვილი 577623442; 577693442
მისამართი - აბაშა, სოფ.ნაესაკოვო


სოფ. კეთილარის საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 21
მოსწავლეთა რაოდენობა - 102
დირექტორი - ზურაბ გრიგოლია 591 818277
მისამართი - აბაშა, სოფ.კეთილარი


სოფ. განათლებისკარის საჯარო-საბაზო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 16
მოსწავლეთა რაოდენობა - 54
დირექტორი - სვეტლენა ბოკუჩავა 591818309; 593 949116
მისამართი - აბაშა, სოფ.განათლებისკარი
ტელეფონი-  790254004


სოფ.საგვაზავოს საჯარო-საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 15
მოსწავლეთა რაოდენობა - 57
დირექტორი - რამინი ჯალაღონია 591818284
მისამართი - აბაშა, სოფ.საგვაზავო
ტელეფონი- 790254016


სოფ.გეზათის საჯარო-საბაზო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 19
მოსწავლეთა რაოდენობა - 60
დირექტორი - ნათელა კიკაბიძე 591818272
მისამართი - აბაშა, სოფ.გეზათი


 

სოფ.წყემის საჯარო-საბაზო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა - 13
მოსწავლეთა რაოდენობა - 46
დირექტორი - რუსიკო მუმლაძე 577 621948
მისამართი - აბაშა, სოფ.წყემი
ტელეფონი- 790254021

აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები