კეთილმოწყობა
კეთილმოწყობა

 სახელწოდება:  ააიპ „აბაშის კეთილმოწყობის სამსახური“ 

დირექტორი:  ბარნაბა ნადარაია
მისამართი:  ქ. აბაშა, უჩა კაჭარავას ქუჩა №2
მობილური: 591818164
სამსახურის კომპეტენცია და ფუნქცია:  ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება ნარჩენების გატანით, გარე განათების ექსპლოატაცია და მოვლა შენახვა, გამწვანება

აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები