სპორტული ობიექტები
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი _აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

 

ხელმძღვანელი: ზაალ კუცია
მისამართი: აბაშა, კილასონიას ქუჩა№14
ტელეფონი: 591818166

ცენტრი უზრუნველყოფს ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდას და დამკვიდრებას, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების საწვრთნელი პროცესის ორგანიზაციას, მათ მომზადებას საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის.

სპორტული სექციები:
ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა
ძიუდო
კალათბურთი
მაგიდის ჩოგბურთი
მძლეოსნობა
ჭადრაკი
ბალახის ჰოკეი
ცხენოსნობა


არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი –
აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

ხელმძღვანელი: მამუკა ქვილითაია
მისამართი: აბაშა, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №45
ტელეფონი: 591208783

ფეხბურთის განვითარების ცენტრის ძირითად საქმიანობას, მიზნებს და ამოცანებს შეადგენს:
ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში; ფეხბურთის განვითარებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა და პოპულარიზაცია; ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება; საფეხბურთო ჯგუფებისა და გუნდებისათვის, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების, მუნიციპალიტეტის და ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატებისა და წევრებისათვის თანამედროვე სასწავლო, საწვრთნელი პროცესის დანერგვა; მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; ცენტრის მოსწავლეთათვის (სპორტსმენთათვის) მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზების აღჭურვა, კეთილმოწყობა, სამედიცინო-დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება. გუნდების, ნაკრები გუნდების ოფიციალურ და ამხანაგურ მატჩებში, შეჯიბრებებში, ტურნირებში, პირველობებში, სპარტაკიადებში, სასწავლო-საწვრთნელ შეკრებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა.
 

 

აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები