ხელოვნების სკოლები
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა.

 

ხელმძღვანელი: ნანა კელაპტრიშვილი

მისამართი: აბაშა, უჩა კაჭარავას ქუჩა №6

სამსახურის ტელეფონი: 0(412) 291464

ტელეფონი: 599 47 13 09

აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები