სასამართლო
სასამართლო
 

აბაშის მაგისტრატი სასამართლო

მისამართი: ფრანგიშვილის №6
ტელეფონი: (0412) 91943

აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები