ადმინისტრაციული სამსახური
ადმინისტრაციული სამსახური

 დიმიტრი ცანავა

სამსახურის უფროსი 

ტელ: 599 855804

მაია ბესელია
 
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე
 
ტელ: 599 855808

გელა ზაქარაია

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი
 
ტელ: 599 855802
ემმა გაბელაია
 
ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი
 
599 855812
ვერა ჯიბლაძე
 
საზოგადოებასთან ურთიერთბის და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი
 
514 505656
დავით ცანავა
 
საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი
 
599 855737
აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები