ამბულატორიები
ამბულატორიები

 პირველი მაისის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ნანა შენგელია
მისამართი: აბაშა, სოფ. პირველი მაისი
მობილური: 557 772767
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

ნორიოს საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ნარინა ქოქაძე
მისამართი: აბაშა, სოფ. ნორიო
მობილური: 591 346289
ექიმთა რაოდებობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

სამიქაოს საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი:  დარეჯან გაბისკირია
მისამართი: აბაშა, სოფ. სამიქაო
მობილური:  599 458814      
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

გეზათის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ცისმარა ცომაია
მისამართი: აბაშა, სოფ. გეზათი
მობილური:  599 264113
ექიმთა რაოდენობა  -  1
მედდა  -  1

----------------------------------------

წყემის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ფატმან ჩხაიძე
მისამართი: აბაშა, სოფ. წყემი
მობილური: 593 628749
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

ნაესაკოვოს საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: მანანა ბოკუჩავა
მისამართი: აბაშა, სოფ. ნაესაკოვო
მობილური: 593281463
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

სუჯუნის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ვანდა მაკალათია
მისამართი: აბაშა, სოფ. სუჯუნა
მობილური:  593 663232
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 2

----------------------------------------

ტყვირის საექიმო ამბულატორია

 ხელმძღვანელი: ნონა ჯანაშია
მისამართი: აბაშა, სოფ. ტყვირი
მობილური: 599489785
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

ქოლობნის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: კესო მიქაძე
მისამართი: აბაშა, სოფ. ქოლობანი
მობილური: 593184610
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

მარნის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ზაზა გვაზავა
მისამართი: აბაშა, სოფ. მარანი
მობილური:   599 485092
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

სეფიეთის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ნანა მაკალათია
მისამართი: აბაშა, სოფ. სეფიეთი
მობილური: 599640136
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

ძვ. აბაშის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: მარინა ჯოჯუა
მისამართი: აბაშა, სოფ. ძველი აბაშა
მობილური:   599 972815      
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

კეთილარის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ომარ კუპრეიშვილი
მისამართი: აბაშა, სოფ. კეთილარი
მობილური: 599273877
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

ზანათის საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ზაზა კაჭარავა
მისამართი: აბაშა, სოფ. ზანათი
მობილური: 593503190
ექიმთა რაოდებობა  - 1
მედდა  - 1

----------------------------------------

ონტოფოს საექიმო ამბულატორია

ხელმძღვანელი: ლია ვასაძე
მისამართი: აბაშა, სოფ. ონტოფო
მობილური:  598 942694
ექიმთა რაოდენობა  - 1
მედდა  - 1

აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები