სასწრაფო დახმარება
სასწრაფო დახმარება
სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ აბაშის რაიონული სამსახური
 
აბაშის რაიონული სამსახურს უფროსი: ირმა მაკალათია
მისამართი: აბაშა, თავისუფლების ქ. №143
სასწრაფო დახმარების ტელეფონის ნომერი: 112
ექიმთა რაოდენობა  - 13
მედდა  - 13
 
არსებული სერვისები:
ა) გადაუდებელი დახმარება
ბ) კლინიკაში ტრანსპორტირება
აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები