ახალი ამბები
მრჩეველთა საბჭო
მრჩეველთა საბჭო

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება #1613 აბაშის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საერთო კრებების მოწვევის შესახებ.

ბრძანება 1613

29-11-2019
აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები